De schatkamer

Een Koan uit “Zen Flesh, Zen bones” van Paul Reps.
Daiju bezocht meester Baso in China. Baso vroeg hem: “Wat zoek je”? Daiju antwoordde: “Verlichting”. Baso vroeg: “Je heb je eigen schatkamer. Waarom zoek je daarbuiten”? Daiju vroeg: “Waar is mijn schatkamer”? Baso antwoordde: “Dat wat je zoekt is je schatkamer”. Met die woorden ervoer Daiju diepe verlichting en vanaf die dag zei het steeds tegen ieder die bij hem kwam: “Open je eigen schatkamer en gebruik die schatten”.
Mijn vragen zijn telkens weer te herleiden tot die ene kernvraag. De meest existentiële vraag die er is, namelijk: “Wie ben ik? Wie en wat ben ik werkelijk”? Het is die vraag die steeds weer in mijn binnenste opwelt, (niet de vele antwoorden die ik van moment tot moment produceer) die me opent. De vraag stelt in staat om ieder antwoord te laten opkomen. De vraag stelt in staat om dat antwoord ook weer los te laten. Steeds verder openen. Alomvattend ZIJN en dan weer verder. Ik wens jullie allemaal een mooie vakantietijd.