Sesshin Parijs

Geleidelijk aan begint de sesshin in Parijs in de buurt te komen. Vier dagen zitten in stilte en diep naar binnen kijken. Wat valt daar te zien? Bodhidharma (vijfde eeuw na Christus) werd ooit door Keizer Wu gevraagd, “wat is het heilige principe van de edelste waarheid”? Bodhidharma antwoordde, “er is niets heilig”. De Keizer werd nijdig en vroeg, “wie ben jij dat je zo tegen mij durft te spreken”? Bodhidharma antwoordde, “Dat weet ik niet”. Wat een antwoord! Kan ik zo diep in mezelf kijken dat alle weten, alle ideeën over wie ik ben, weggevallen?
Ik heb zin in de sesshin.