Thérèse van Lisieux

Als we vroeger naar de zomer-sesshin gingen in Vimoutiers in Normandië, kwamen altijd door het stadje Lisieux dat beroemd werd door haar heilige, Thérèse Martin. Ik ben nooit in de kathedraal geweest die tot haar eer is gebouwd in Lisieux, maar we zagen het enorme gebouw liggen als we door het stadje reden. Ik vraag me af wat deze jonge vrouw (ze stierf op 24 jarige leeftijd) die naar haar eigen zeggen “de kleine weg” bewandelde en in het kleine, in het normale dagelijkse leven god zocht, zou hebben gevonden van het pompeuze gevaarte. Haar autobiografie (Histoire d’un âme) overstijgt het gebouw. Een citaat: “Love comprises all vocations. Love is everything and embraces all times and all places. Love is eternal. My place […] is to be love. Thus I shall be everything.”

“Liefde omvat alle roepingen. Liefde is alles en omvat alle tijden en plaatsen. Liefde is eeuwig. Mijn plaats is het om liefde te zijn. Zo zal ik alles zijn.”